Miksi soteuudistus on tärkeä?

Sami Pikkuaho


Julkaistu: maanantaina 25. helmikuuta 2019


9402ter_web (1).jpgPerustuslakivaliokunta on vihdoin näyttänyt vihreää valoa koko vaalikauden ajan valmistellulle sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukselle. Lausunto sisältää monta pontta, joihin sosiaali- ja terveysvaliokunta tekee nyt lähiviikkoina vielä korjauksia. Tätä kirjoittaessani emme vielä tiedä lakiesityksen lopullista kohtaloa. Uudistusta on yritetty tehdä jo useamman hallituskauden aikana. Miksi uudistus on merkittävä ja miksi se on välttämätöntä tehdä?


Kysymyksessä on syvälle rakenteisiin menevä uudistus. Tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja ja parantaa palvelujen saatavuutta ja hillitä kustannusten kasvua. Jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on 18 maakunnan vastuulla. Kokoomukselle 18 maakunnan malli on ollut vaikeasti hyväksyttävä asia. Maakuntien suuri määrä on kompromissi, jonka jouduimme nielemään kolmanneksi suurimpana hallituspuolueena. Rakenteisiin nyt sitoutuvaa rahaa olisimme kipeästi tarvinneet muun muassa vanhusten hyvän hoidon turvaamiseen. Maakuntien määrän vastineeksi saimme kuitenkin valinnanvapauden, jota nyt laajalti kiitellään ja ihan syystä.

Yksi uudistuksen hyvä puoli on se, että tuleva maakunta on paljon vahvempi toimija vaikkapa palveluiden ostajana kuin nykyiset noin 300 kuntaa ja kuntayhtymää. Nyt paljon keskustelua herättäneessä vanhusten heikossa kohtelussa on osin kysymys siitä, että tilaajalla, siis kunnalla ei ole välttämättä aina ollut riittävää osto-osaamista. Lisäksi valvontaresurssit ovat osalla niukat, jolloin hyvät normitkaan eivät auta, jos niiden valvonta pettää.

Sosiaali- ja terveyspalvelut pyritään rakentamaan asiakaslähtöisiksi. Jotta tämä toteutuisi, kokoomuksen vaatimuksesta terveys- ja sosiaalipalveluihin tulee perustasolla valinnanvapaus. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas saa itse valita palveluntarjoajan useammasta kuin yhdestä vaihtoehdosta. Uskomme, että tämä aiheuttaa terveen kilpailutilanteen, jossa asiakaslähtöisin yritys tai yhteisö voittaa. Nykytilannehan on se, että kunnan ulkoistamaa palvelua on pakko käyttää, koska vaihtoehtoa ei ole. Nyt hoivapalveluyrityksen asiakas on ensisijaisesti tilaaja, kunta tai kuntayhtymä, jatkossa asiakas on palvelun varsinainen käyttäjä, vaikkapa hoivapaikan tarvitseva ikäihminen. Hän voi vaihtaa toiseen paikkaan, jos palvelun taso ei tyydytä häntä. On tärkeä muistaa, että palvelu on julkista, tuottipa sen yksityinen yritys, yhteisö tai vaikka kaupunki. Tästä seuraa, että julkinen viranomainen aina valvoo ja viime kädessä vastaa, että palvelu on sitä, mitä on tilattu.

Hallitus on arvioinut, että väestön ikääntyessä sosiaali- ja terveysmenot uhkaavat kasvaa jopa 10 mrd euroa vuoteen 2030 mennessä. Uudistuksella uskotaan saatavan noin 3 mrd säästöt verrattuna tilanteeseen, jossa mitään ei tehtäisi, vaan jatkettaisiin nykyrakenteella. Tämä on hyvä tavoite, mutta on hyvin vaikea vielä sanoa, miten se toteutuu. Kun perusta on luotu, meillä on mahdollisuus innovoida lisää säästöjä.

Hallituksemme tekemä urakka on ollut valtava. Mutta uudistus on kuitenkin vasta ensi askel. Siinä on varmasti valuvikoja, mutta olemme kuitenkin ottamassa suuren harppauksen eteenpäin asiakaslähtöisemmän ja kustannustehokkaamman järjestelmän rakentamiseksi. Tästä hallitus ja valmistelussa mukana ollut virkakoneisto ansaitsevat lämpimät kiitokset. Kokoomus haluaa olla myös tulevassa hallituksessa edelleen kehittämässä sosiaali- ja terveyspalveluja siten, että ajatuksissamme on aina palvelujen käyttäjä, asiakas. Hyvää asiakaskokemustahan ei kuitenkaan synny, ellei ole hyvinvoivaa henkilöstöä. Siksi henkilöstön hyvinvointiin ja arvostukseen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. Onneksi meillä on sosiaali- ja terveyspalvelujen mahdollistajana huippukoulutus ja tehtäviinsä sydämestä saakka sitoutuneet ammattilaiset!

Lue lisää: https://alueuudistus.fi/mika-on-sote-uudistus

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Miten tukea kestävällä tavalla lapsiperheitä


maanantaina 8. huhtikuuta 2019

Turvallisuuspolitiikasta asiapohjalta


perjantaina 29. maaliskuuta 2019

Mitä hallituspohjaa tulisi tavoitella?


maanantaina 11. maaliskuuta 2019

© 2021 Copyright Sami Pikkuaho