Pääministerin Stubbin ajatuksia edesmenneen kokoomuslaisen kansanedustajan, Väinö Havaksen puheesta eduskunnassa vuonna 1939


Julkaistu: keskiviikkona 17. joulukuuta 2014


Alexander-Stubb_1_5mb.jpgLainaus Pääministeri Alexander Stubbin puheesta "Vastakkain on uusi ja vanha", Snellman-säätiön talviseminaarissa 16.12.2014:

" Yhteiskunnan elinehto on kuitenkin dialogi ja kuuntelu – emme tuomitse toisin ajattelevaa pahaksi ihmiseksi tai hölmöksi, vaan ymmärrämme että myös hänen ajattelunsa nousee jostakin. Vaikka olisimmekin eri mieltä.
Tässä yhteydessä haluan palauttaa mieleen tarinan kokoomuslaisesta patriootista Väinö Havaksesta, joka kaatui jatkosodassa vapaaehtoisena. Hänen kuvansa muuten roikkuu Kokoomuksen eduskuntaryhmän huoneen seinällä.
Havas oli ollut myös sisällissodassa. Vuonna 1939 Havas piti eduskunnassa puheen, jossa hän vaati sisällissodassa vuonna 1918 haavoittuneiden punaisten invalidien aseman parantamista valtiovallan toimin. Siis vaikka hän itse oli itse taistellut valkoisten joukossa.Eduskunnan pöytäkirjaan merkittiin seuraavat sanat: “Heidän joukossaan oli varmasti ihanteellisia, herkästi innostuvia nuorukaisia, jotka seisoivat paikallaan vakaumuksellisista syistä ja hyvässä uskossa. Jo silloin katselimme asiaa yhteisenä onnettomuutena. Ymmärsimme punaisen tulilinjan miehet kärsimyskumppaneiksemme. Minulla on se vakaumus, että tulilinjojen kauhut kestävät, siellä haavoittuvat ja kaatuvat etupäässä ne miehet, jotka taistelevat omantuntonsa ja velvollisuudentuntonsa pakosta aatteensa puolesta, olipa tämä aate sitten osoittautuva oikeaksi tai erheelliseksi. Juuri näitä miehiä kansamme tarvitsee nykyisessä yhteisessä rintamassaan ja kaikkien oikeaksi tunnustamassa olemassaolonsa taistelussa.”
“Juuri näitä miehiä kansamme tarvitsee”, puhui Havas ihmisistä, jotka olivat suunnanneet kiväärinpiippunsa häntä kohti pari vuosikymmentä aikaisemmin.
Kokoomustakin on yritetty tunkea jakolinjoissa eri suuntaan. Välillä oikeaan nurkkaan, välillä kovaan maastoon, välillä liberaaliin suuntaan. On kysytty, missä Kokoomus oikein menee. Tänä päivänä harva ihminen löytää kuitenkaan itseään tällaisen asettelun kautta. Nurkka-asettelu perustuu vanhaan pelin politiikkaan. On silti harhaa kuvitella, etteikö jakolinjoja olisi. Kyllä on, monellakin saralla. Myös politiikassa, jossa jakolinja kulkee uudistumisen ja pysähtymisen välissä.
Jakolinja uuden ja vanhan välillä ei minullekaan riipu puolueesta. Eikä uudistaminen ole itseisarvo. Se on tapa tehdä asioita paremmin. Se on tapa vastata haasteisiin, kun meillä ei ole jakovarapolitiikan kulta-aikaa käsissämme.
Mutta uusi tapa ei ole sitä, että vanha olisi jotenkin pahasta. Usein jos et ole muutoksen kannalla, sinut leimataan konservatiiviksi. Mielestäni tulkinta on epärehellinen.
Konservatiivisuus ei ole minulle EI-liike. Sen sijaan se on minulle perinteitä, kulttuuriperimäämme tukeva suuntaus. Se on Väinö Havaksen kaltaista ajattelua, jossa maltillisesti analysoimme tapahtuneet ja käännämme sen perusteella katsetta eteenpäin. Minä kunnioitan syvästi esimerkiksi veteraanejamme. Pitäisin loukkauksena, jos tämänkaltaista kulttuuriperimää ja suomalaisen yhteiskunnan rakentamista ei kunnioitettaisi uudistamisen taustalla.
Eteenpäin päästään vain keskinäisen arvostuksen tietä."

Ote on lainaus pääministerin pitkästä puheesta Snellman-säätiön talviseminaarissa 16.12.2014. 

vaino havas.jpgKuvassa edesmennyt kansanedustaja Väinö Havas.

Viimeisimmät uutiset

Eduskuntavaalit 2019


lauantaina 13. lokakuuta 2018

Ylen vaalikone - Samin mielipiteet  ja videot


sunnuntaina 12. maaliskuuta 2017

© 2019 Copyright Sami Pikkuaho