Tupailta Kempeleessä - Koti, uskonto ja isänmaa hyvä arvopohja yhteiskunnalle


Julkaistu: keskiviikkona 3. joulukuuta 2014Limmalla 2.jpgMoniarvoisessa yhteiskunnassa tarvitaan kestäviin perusarvoihin pohjaavaa perustusta. Koti, uskonto ja isänmaa ovat edelleen arvoja joiden esilläpitämiseen Samia rohkaistiin eduskuntavaalikampanjassa. Myös lasten, nuorten ja perheiden enneltaehkäisevä tukeminen, yrittäjyyden edellytysten parantaminen ja uusien työpaikkojen luominen nähtiin hyviksi teemoiksi vaalityössä.  


Outi ja Ilkka Limman kodissa pidetty tilaisuus kokosi paikalle 15 aikuista osallistujaa. Kahvittelun ja muun tarjoilun jälkeen keskityttiin avoimeen ja vilkkaaseen keskusteluun ajankohtaisista asioista. Samin esille ottamat keskeiset kampanjateemat todettiin hyviksi ja ehdokkaalle sopiviksi.

Ajankohtaisista asioista eniten keskustelua herätti huoli eduskunnan tuoreesta päätöksestä tukea samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta. Tämä antaa vakavan kuvan yhteiskunnallisesta kehityksestä. Yksilön vapaus ei voi olla ainut määräävä tekijä lakeja säädettäessä. Entistä tärkeämpää on saada eduskuntaan eri puolueisiin ihmisiä, jotka rakentavat maatamme kestävien arvojen varaan. 

Perheiden tukemisessa nähtiin konkreettisena keinona mm. kodinhoitajien saaminen takaisin perheiden tiukkoihin arjen tilanteisiin. Vanhusten huoltoon liittyvässä keskustelussa todettiin jokaisella vanhuksella olevan oikeus inhimilliseen vanhuuteen. Kasvava vanhusmäärä on haaste, mutta yhteiskunnan tulee kantaa vastuu heidän hyvästä hoidostaan.

Maamme taloudellinen tilanne todettiin haastavaksi. Velkaantumista tarkasteltiin monesta näkökulmasta. Yhdessä todettiin, että rakenteellisia muutoksia tarvitaan kulujen vähentämiseksi. Soteuudistus, eläkeratkaisu ja erilaisten säätelyjen vähentäminen ja tätä kautta byrokratia keventäminen ovat mahdollisuuksia, jotka tulee hyödyntää.

Yrittäjyyden edellytysten luominen kilpailukyä lisäämällä luo työtä ja toimeentuloa. Suomi on pieni ja syrjäinen maa maailman kartalla. Tämä tuo omat haasteet. Tuottavuuden parantamiseen tulee satsata. Kilpailukykyä voidaan vahvistaa mm. mahdollistamalla yrityksille paikallinen sopiminen työntekijöiden kanssa entistä paremmin ja kansainvälisesti kilpailukykyisellä verotuksella. Tuotekehityksen vapaa poisto-oikeus voisi olla uudelleen selvitettävä asia. 

Valtion omaisuuden myynti ja sen edelleen sijoittamisessa on haasteensa. Se voi sotkea normaalia rahoitusmarkkinaa. Liikkeellä valtionrahoituksen suuntaan voi olla myös firmoja joilla ei ole menestymisen mahdollisuutta.

Terveysteknologia on tärkeä mahdollisuus. Sen vienti on jo nyt 48% high tech viennistä. Osaamisesta kannattaa huolehtia Suomessa jatkossakin. Perusopetukseen ja yliopistokoulutukseen tulee panostaa. 

Paikalla ollut joukko oli innolla kannustamassa ehdokasta vaalityöhön. Sitä tulee tehdä positiivisesti ja toisia arvostaen. Toisia syyttelevä vaalityö ei johda hyvään tulokseen.

Erilaisia mahdollisuuksia olla mukana yhteisessä hankkeessa oli monilla. Sami totesi annetun tuen olevan ensiarvoisen tärkeää ja voimia antavaa. 

Limmalla 1.jpg 


Viimeisimmät uutiset

Eduskuntavaalit 2019


lauantaina 13. lokakuuta 2018

Ylen vaalikone - Samin mielipiteet  ja videot


sunnuntaina 12. maaliskuuta 2017

© 2019 Copyright Sami Pikkuaho