Tue Samin kampanjaa taloudellisesti!

Helpoiten voit lahjoittaa Mobilepaylla tai suoralla tilisiirrolla, tilitiedot alla. Pienetkin summat vievät tärkeitä asioita eteenpäin. Kiitos lahjoituksestasi!

Mobilepay 20495. Tilisiirtona Paremman Arjen Puolesta ry : 9181469710235754

Artboard 1.png


Tukiryhmä

Tervetuloa mukaan Sami positiiviseen kampanjaan! Täällä on tekemisen meininki! Mukana tukiryhmässä on jo paljon eri-ikäisiä ihmisiä eripuolilta vaalipiiriä. Ota yhteyttä ohessa oleviin vastuuhenkilöihin tai lähetä viestiä tai soita suoraan Samille.

Tukiryhmässä voi toimia jokainen omalla panoksellaan tilanteen mukaan.

Nuorten tukiryhma.jpg

 

 

 

 
 
 

Valintani on Sami - 131

IMG_4894.jpgHeidi Kemppainen, asiakkuuspäällikkö, Oulu
Vaalit lähestyvät ja Kokoomuksella on erinomaisia eduskuntavaaliehdokkaita Oulun vaalipiirissä. Numero, jonka kirjoitan äänestyslappuun on 131, Sami Pikkuaho. Miksikö - ohessa muutamat perustelut: 
Samin olen oppinut tuntemaan luotettavana tekijänä ja joukkuepelaajana, joka aidosti uskaltaa tuoda mielipiteensä esille. Hänelle politiikassa teot merkitsevät enemmän kuin kauniit ja katteettomat lupaukset. Sami arvostaa toisia sellaisena kuin he ovat: niin sukupuoleen, ikään, uskontoon, ammattiin tai kansalaisuuteen katsomatta. Samin arvomaailma kohtaa parhaiten omani:
* Sami on perheenisä, joka ymmärtää lapsiperheiden tarpeet.
* Samilla on kokemusta yrittäjänä yli 27 -vuotta ja hänellä on vahva näkemys siihen kuinka saadaan yhteiskuntaan lisää työtä ja hän on työllistänyt 1000 työntekijää 
* Sami on koulutukseltaan sairaanhoitaja. Hänelle tärkeitä asioita ovat lapset sekä kaikki, jotka apua tarvitsevat. Samia lainatakseni: "Etenkin elämänkaaren alkuosasta sekä loppuosasta tulee myös yhteiskunnan pitää huolta."
* Reservin vänrikkinä Samille myös suomalaisten turvallisuuteen liittyvät asiat ovat lähellä.
* Oulun ritaharjulaisena Sami on sydämessään aina myös koillismaalainen. Luotan siihen, että hän kykenee ajamaan koko Pohjois-Suomen asioita laaja-alaisesti. 

Sami tekee asioita yrittäjän rohkeudella ja innolla sekä sairaanhoitajan sydämellä - välittävää ja vastuullista politiikkaa

Tuen Sami Pikkuahoa

tapioanakkala.jpgTapio Änäkkälä, Reisjärvi

Olen tutustunut vasta ehdokkaaseen, joka teki minuun vaikutuksen. Hän on oululainen sairaanhoitaja ja yrittäjä Sami Pikkuaho. Vakuutuin, että hänen elämänkokemuksesta olisi nyt suurta hyötyä eduskuntatyössä. Hän on erittäin energinen, ennakkoluuloton ja yhteistyökykyinen.

Ensi vaalikaudella meidänkin alueen palvelujen kannalta keskeisin uudistus tulee olemaan sote-uudistus. Samilla on erittäin monipuolinen tulokulma tähän aiheeseen. Hän on toiminut sairaanhoitajana, ambulanssiyrittäjänä ja kasvattanut siinä samalla vaimonsa kanssa suuren perheen. Lapsiperheen arki on tuttu. Tällä hetkellä Sami on Oulun kaupunginvaltuutettu ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja.

Oulun vaalipiirin tulos vaikuttaa osaltaan myös pääministerin nimeen. Kokoomuksella on nyt kaksi paikkaa ja kolmas hyvin mahdollinen.  Äänestämällä Samia vahvistan samalla Petteri Orpon mahdollisuuksia nousta pääministeriksi. 

 

Vastullisuutta

IMG_4087.jpgOiva Savela, ex kansanedustaja, Oulu

Itsekkyys ja arvoperusteiden oheneminen ovat leimanneet maamme asioiden hoitoa pitemmän aikaa. Skandaalit ja kärjistykset ovat turmelleet arvokasta eduskuntatyötä. Kestävää perustaa ei oikein tahdo löytyä. Tarvitsemme vastuullisten päätösten tekoon sellaisia henkilöitä, joilla on kykyä ja uskallusta sekä yhteistyötaitoa tarttua asioihin, ei vain poliittisina ratkaisuina, vaan kanslaisia palvelevina tekoina.

Olen Samin kanssa keskustellessani ja tilaisuuksissa mukana olleena tutkaillut ja kysellyt hänen periaatteitaan. En tiedä, onko hän vaistonnut kysymysteni ja kommenttieni  taustan. Vastaukset ovat tyydyttäneet minua. Jos hän ei ole jotain aluetta täysin hallinnut, on hän luvannut ottaa asioista selkoa. Se on avoimuutta ja rehtiyttä.

Kansakunnan turva  ei ole vain taloutta sellaisenaan, vaan se vaatii heikommassa asemassa olevista sekä ulkoisesta ja sisäisestä turvallisuudesta huolehtimista. Kannattava yritystoiminta ja sen kautta luotu taloudellinen pohja ovat niitä välineitä, joilla meidän tarpeet tyydytetään. Myöskin työllisyys hoituu tätä kautta.

Terve arvomaailma, henkisten ja taloudellisten näkökulmien kokonaisuus yhdistyvät Samissa.

Siksi SAMI - 131.

Oiva Savela

Vain yhteispelillä savutetaan tuloksia

Perttikokkonen.jpgPertti Kokkonen, Professori, Kempele

Vaaleissa ihmiset yleensä äänestävät henkilöä, joka heidän mielestään parhaiten tulee ajamaan ja esillä pitämään heille itselleen tärkeitä asioita. Näitä ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus, vanhuspalvelut, lapsiperheiden asiat kuten kotihoidon palautus, varhaiskasvatus ja ryhmäkoot päiväkodeissa ja peruskoulussa, koulutus ja tutkimus, liikenne järjestelyt ja vakaat olot yrittäjyydelle ja uusien työpaikkojen luomiselle,  maahanmuutto ja sisäisen turvallisuuden asiat, ilmastomuutos ja kestävä kehitys. Listaa voisi varmasti jatkaa lähes loputtomiin. Kaikki nämä hyvät ja tärkeät asiat vaativat rahaa eli kakkua on ensiksi leivottava, jotta sitä voidaan jakaa ja jakaa oikeudenmukaisesti.

Arvot ohjaavat tekoja ja puheita

Mitkä tekijät sitten ohjaavat päätöksentekijän puheita ja tekoja? Ne ovat ARVOT. Sami kertoo nettisivuillaan arvostavansa sydämen sivistystä, kodin, uskonnon ja isänmaan merkitystä, sitä että kaikilla on mahdollisuus opiskella, tehdä työtä ja yrittää, samoin kuin oikeudenmukaisuutta ja suvaitsevaisuutta – tunnetta kuulua joukkoon ja että maatamme rakennetaan kestävän kehityksen periaattein. Ainakin minun on helppo arvostaa näitä Samin arvoja ja kokea ne myös itselleni tärkeiksi ja sopiviksi.

Tekoja, ei tyhjiä puheita ja lupauksia

Mielestäni Samilla on yrittäjänä, pitkään terveydenhoitoalalla työskennelleenä ja perheen isänä osaamista, uudistushalukkuutta, dynaamisuutta  ja taitoa hoitaa meille äänestäjille tärkeänä pitämiämme asioita eduskunnassa.

Sami on omalla toiminnallaan ja käytöksellään osoittanut olevansa luotettava, rehellinen ja muut toimintaan innostumaan saava henkilö, joka saa arvostusta kanssaihmisiltä ja edustajatovereilta. Sami on sopiva myös sinun kansanedustajaksi!

 


Näkökulmia Samista päivän politiikassa

taisto maatta.jpgTaisto Määttä, Oulu

Etsitkö oikeaa kohdetta äänellesi? Minä en etsi, ehdokkaani on Sami Pikkuaho! Sen lisäksi että on ilo tuntea Sami henkilökohtaisesti, näkemystä antaa mm. pitkäaikainen mukana oloni eduskuntavaalien vaalityössä varhaiselta 80-luvulta lähtien.

Millainen Sami politiikassa?

Olen seurannut Samin toimintaa Oulun poliittisessa kentässä runsaan viiden vuoden ajan. Sami on saanut nopeasti asemansa Oulun kunnallispolitiikassa. Erityisesti ilahduttaa se, että hänen kykynsä on pantu merkille Oulun Kokoomuksessa, jonka puheenjohtajaksi hänet syksyllä valittiin. Tämä ei ole tapahtunut syyttä eikä sattumalta. Häneen on puolue voinut luottaa esimerkiksi hänen sovittelukykynsä ja näkökulmansa laajuuden ansiosta; kestäviä päätöksiä ei saada aikaan jyräämällä, ei myöskään junttaamalla.

Kun Sami saa ajaakseen jotakin, niin siitä voi odottaa särötöntä tulosta – mikäli se hänestä riippuu. Tämän takia Sami on puolueessa ja Oulun kaupunginhallinnossa saanut tehtäviä, joissa tehty työ kyllä näkyy ja tuottaa tulosta.

Mitä taustoja?

Arvostan ja voin vain ihailla Samin monipuolista lahjakkuutta. Mutta lahjojen ohella tarvitaan politiikan työssä – ja missä vain työssä – kokemusta ja siitä saatua toimivaa näkökulmaa. Havahdun päivänkohtaiseen tosiasiaan: hänen kokemuksensa ja koulutuksensa osuvat jetsulleen ajankohtaisiin poliittisiin polttopisteisiin! Ensinnäkin hänen monivuotinen käytännön kokemuksensa hoitotyön osa-alueilla (ensihoito; sairaankuljetus; sairaanhoito) antaa vissin näkökulman vielä työstettävänä olevaan sosiaali- ja terveyslainsäädäntöön.

Toinen, ehkä vielä vahvempi Sami Pikkuahon kokemuskenttä on yrittäminen. Hän on ollut yrittäjänä vaimonsa Anna-Kaijan kanssa 27 vuotta (aiemmin sairaankuljetus, nyt kodin kunnossapitopalvelut). Sami on useasti tähdentänyt yritysten roolia silmämääränä, että yhteiskunta pärjäisi paremmin materiaalisesti, sosiaalisesti ja henkisestikin. Ymmärrämme helposti sen Kokoomuksen läpi vuosikymmenten korostaman järjestyksen, että yritykset – ja juuri pärjäävät yritykset – tuottavat yhteiskunnalle varallisuutta. Sitä tämä maa nytkin kaipaa mm. koulutuksen sekä sosiaalisen ja terveydellisen hyvinvoinnin ylläpitoon. ”Yhteiskunta ei pysty limppua jakamaan, jos ei sitä joku ensin leivo!” Näin on Sami asian useasti muotoillut.

”Pienen ihmisen asialla”

Usein kuulee populistin suusta mainostavaa korostusta , että ollaan ”pienen ihmisen asialla”. Nämä ulostulot ovat kuitenkin sikäli ontuvia, että niillä tultaisiin jakamaan yhteiskunnan vielä kertymätöntä varallisuutta ja – mitä pahiten vierastamme – peräti vastikkeetta. Samin mielestä tästä ajattelutavasta on poliitiiselle taivaalle noussut uhkaavia pilviä monistakin suunnista: on ennätysmäisiä eläkkeitten nostotarjouksia, on perustulon jakamisen avokätisyyttä ja niin edelleen. Samin mielestä sosiaalisen tuen on määrä antaa tarvittava apu, ei syrjäyttää joutilaaksi. Sami kavahtaa vastikkeetonta kansalaispalkkaa.

Pienen ihmisen asialla pystyy yhteiskunta olemaan, kun yrityksiä kohtaan muodostuu myönteinen, rakentava asenne. Ei mikään taho, joka on tekemässä päätöksiä työelämän ehdoista, ei saisi – eikä saa! - menettelyllään torpedoida hyvän asenteen syntymistä. Eivätkä sen vastavoimana saisi ainakaan enää olla kyräilevät, kademieliset asenteet. Hyvä askel tässä asiassa olisi esimerkiksi Samin kannattama paikallisen sopimisoikeuden kehittäminen. Niin nousisi lisää se prosenttiluku, josta media on viime aikoina iloksemme voinut kuuluttaa: 72.5 %. Valtiovarainministeriön asiantuntijat aivan äsken ilmaisivat, että nousu tästä on tarpeen ihan pikimmiten. Sami tähdentääkin, että se onnistuu sen tapaisin ponnistuksin, joita on tehty Petteri Orpon vetämällä talouspolitiikalla. - Pärjäävä yritys, jonka työpäivään aamulla lähtee tyytyväinen työntekijä, pystyy kartuttamaan yhteiskunnan varallisuutta.

Nyt, näinäkin vuosina syntyvä ”pieni ihminen”, kaikki lapsemme mukaan lukien, ei saisi jäädä vaille tervettä työelämää, mutta ei myöskään tarpeen tullen vaille tukea ja turvaa. Tästä asiasta Samilla on varmasti runsaasti valaisevaa sanottavaa. Sitä taustoittavat hänen arvonsa ja kokemuksensa erityisen hyvin.

Entä vielä?

Samin kanssa on helppo keskustella. Hänen ihmissuhteitten verkostonsa on laaja ja ulottuu kohtaamiensa ihmisten skaalan ääripäihin. Ei sinun eikä minun tarvitse ujostella Samin seurassa. Tällaiset ominaisuudet politiikassa ovat palkitsevia henkilölle itselleen. Mutta kun politiikassa tapahtuu asioita monensuuntaisesti, niin taidokas kanssakäyminen avaa tietä kitkattomalle politiikalle. Tällaisesta on tosi mukava kuulla uutista… Se Samin välittömyys ja joustavuus! Ne ovat heti alkuun avanneet hänen erinomaisesti toimivat suhteensa puolueen johtoon.


Sami eduskuntaan

Sirkka-Liisa-Myllyla.jpgSirkka-Liisa Myllylä, kirkolliskokousedustaja, Oulu

Olin Pudasjärven kunnassa toisena kokoomuslaisena valtuutettuna 1980-ja 90-luvuilla. Sami Pikkuaho oli jo pikkupoikana istumassa valtuustosalissa seuraamassa valtuuston kokousta. Hänen isänsä oli kunnanjohtaja. 

Sami on Oulun Kokoomuksen kunnallisjärjestön puheenjohtaja ja sitä myöten olen tutustunut hänen malliinsa työskennellä kokoomuksessa. Kannatan ehdottomasti Samin - Pudasjärven pojan valintaa eduskuntaan.

 

Miksi Sami on paras valinta nyt?

P3010038.jpegMarko Tolonen, Korvausjohtaja

Hyvinvointiyhteiskuntamme rakenteiden säilyttämiseksi ensi vaalikaudella tehdään hyvin merkittäviä reformeja. Näitä ovat sote-uudistuksen loppuun saattaminen, sosiaaliturvajärjestelmän remontti sisältäen perheiden tukemisen sekä kolmantena työmarkkinoiden uudistukset. Kenellä on sopivin kompetenssi näihin kysymyksiin?

Sami on nähnyt sosiaali- ja terveydenhuollon arkea ja haasteita monista rooleista käsin: sairaanhoitajana, ambulanssiyrittäjänä ja monissa luottamustehtävissä, kuten kaupunginvaltuutettuna. Tällä hetkellä hän on Oulun hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja, jonka budjetti on kaupungin suurin: 700 miljoonaa euroa.

Samin henkilökohtainen kokemus yrittäjyydestä on korkeakoulu, jollaista osaamista yritystoiminnan mahdollisuuksista ja haasteista ei mitenkään muuten voi saada. Tällä on suuri arvo lainsäädäntötyössä ensi vaalikaudella. Työmarkkinoiden pelisääntöjä muutetaan niin, että uusia yrityksiä syntyy enemmän ja yhä useampi työtön saa työtä.

Sami tuntee lapsiperheen arjen lähes 30 vuoden henkilökohtaisella kokemuksella isänä olemisesta. Lisäksi hän on tehnyt paljon vapaaehtoistyötä lapsiperheiden parissa vuosien ajan ja tekee tätä työtä edelleen. Keskusteluissani hänen kanssaan minuun on tehnyt vaikutuksen Samin erittäin myönteinen ja vastuullinen asenne perheeseen, vaimoonsa sekä lapsiin ja siihen näkökulmaan, miten lapset ovat lahja vanhemmille, suuri voimavara ja kiitollisuuden aihe. Tämä on hyvä perusta tehdä työtä erilaisten perheiden hyväksi.

Oulun vaalipiirin tulos on tärkeä koko maankin kannalta. Kokoomuksella on nyt mahdollisuus saada kolmas kansanedustajan paikka, joka voisi varmistaa sen, että Petteri Orposta tulee pääministeri demarien Antti Rinteen asemesta. Sami ei voita kilpailevien puolueiden ehdokkaita siinä, että hän lupaisi uutta rahaa sinne ja tänne, mutta hänellä on erittäin vahva osaaminen niissä asioissa, joissa tehdään merkittäviä päätöksiä eduskunnassa ensi vaalikaudella. Tee viisas valinta, äänestä Sami Pikkuaho edustajaksesi.

 

Miksi kokoomus ja miksi Sami?

c65014a3-8e4a-4070-880e-39a04f4c6462 (1).jpgTuomas Tuuli, DI, Pyhäntä

Nykyinen porvarihallitus on saanut Suomen nousuun. Hallitus on kyennyt tekemään päätöksiä, asioita on muutettu. Muutokset näkyvät parhaiten työpaikkojen määrän nousuna, yli 120 000 ihmistä on saanut työtä. Vuonna 2018 valtion velka pieneni ensimmäisen kerran sitten vuoden 2008. Suunta on oikea mutta työ on kesken.

Kokoomuksessa vallitsee selkeä yhteisymmärrys siitä että Suomen talous ei ole riittävän hyvällä tasolla. Seuraavan kymmenen vuoden aikana huoltosuhteemme heikkenee erittäin voimakkasti. Välttääksemme lisävelkaantumisen tarvitsemme edelleen toimia joilla työllisyysastetta saadaan nostettua. Lisäksi SOTE-menoja on kyettävä hillitsemään rakenteellisten muutosten avulla. Emme voi lähteä jakamaan etuuksia millekään eturyhmälle vaan ensin pitää saada synnytettyä jotain jaettavaa.

Kokoomuksen politiikka on näiltä osin erittäin vastuullista. Haluamme luoda kaikille yhtäläiset mahdollisuudet opiskella, tehdä työtä ja yrittää. Työnteko luo elämään sisältöä ja on näiltä osin parasta sosiaaliturvaa. Vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä ja luotamme että suomalaiset sekä nauttivat vapaudestaan että kantavat vastuunsa.


Sami Pikkuaho on minun ehdokkaani kansanedustajaksi. Samilla on sairaanhoitajan koulutus ja hän on toiminut pitkään sairaankuljetusyrittäjänä. Hänellä on kyky kohdata jokainen ihminen yksilönä ja kuunnella hänen huolensa ja tarpeensa. Vahvan yrittäjätaustan ja poliittisen vaikuttamisen kautta Sami ymmärtää että jokaiseen ongelmaan ei pidä tarttua suin päin vaan on ymmärrettävä kokonaisuus. Sami pyrkii tekemään vastuullisia päätöksiä jotka koituvat meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi. Samin tukena on helppo seisoa! 

Seuraa Samin kampanjaa
Klikkaa tästä!Samin tukiryhmä

Jos haluat mukaan tukiryhmään, ota yhteyttä!

tukiryhma@samipikkuaho.fi


Vaalipäällikkö

Tuomas Tuuli

puh. 044 975 4835

tuulituomas@gmail.com

 

Kampanjasihteerit

Päivi Tuomivaara

puh. 0400 353 612

paivi.tuomivaara@pp.inet.fi

Anna-Kaija Pikkuaho

puh. 040 508 8630

ak.pikkuaho@gmail.com


Muut vastuuhenkilöt

Jani Pitkänen

puh. 040 508 2074

jani.pitkanen@samipikkuaho.fi

Marko Tolonen

puh. 040 726 4152

marko.tolonen@lahitapiola.fi

Tuomo Viitajylhä

puh. 040 481 1616

tuomo.viitajylha@gmail.com© 2019 Copyright Sami Pikkuaho