Vahvuutta korostavassa ajassa huolehdittava hauraista

Sami Pikkuaho


Julkaistu: lauantaina 21. maaliskuuta 2015


Varpaat.JPGDownin syndrooman päivää vietetään lauantaina 21.3. Päivä on merkityksellinen monelle. Merkityksellinen siksi, että heidät huomioidaan, hyväksytään ja tälläkin päivällä otetaan osaksi yhteiskuntaamme. Lähipiirissäni on useita kehitysvammaisia, vammautuneita ja muuten hauraita ihmisiä, jotka ovat lähellä sydäntäni. Muistan nyt myös erityisesti suloista down kummipoikaani, jonka elämässä saan olla osaltani mukana.

Aikakautemme ilmiöitä ovat vahvuus, menestys ja kilpailu. Tämän kaiken keskellä unohdamme usein keskellämme olevan haurauden. On tarpeen kysyä, että unohdammeko heidät jotka eivät syystä tai toisesta pysty lainkaan osallistumaan ”elämän kilpailuun”? Yksityinen tai yhteinen menestymisen tarve kääntää huomiomme helposti pois heistä joilla ei ole samat lähtökohtaiset edellytykset toimia keskellämme.


Tärkeissä keskusteluissa näiden hauraiden ja heidän läheisten kanssa, nousee esille tärkeitä näkökulmia. Tässä niistä kolme.

Ensimmäinen on kehitysvammaisen syntymättömän lapsen vastaanottaminen. Odottaessaan vammaista lasta, jotkut vanhemmat ovat kokeneet liiallista ohjausta raskauden keskeytykseen. Herkissä tilanteissa voi toki olla väärinymmärryksiäkin mutta vanhempien kokemusta ei voi mitätöidä. Kaikissa olosuhteissa elämää kunnioittavien vanhempien näkemystä tulee kunnioittaa ja tukea.

Toinen näkökulma on suhtautuminen erilaisuuteen. Tämä koskee varmasti kaikkea erilaisuutta. On tärkeää ottaa kaikki erilaisuus mukaan elämään ja suhtautua siihen avoimesti, välittömästi ja kunnioittavasti. Mielestä ja elämästä pois sulkemalla kohtelemme erilaisuutta kaltoin. Luontevaa ja tasavertaista kohtaamista tarvitsemme kaikki.

Kolmas näkökulma on palvelut ja yhdenvertaisuus. Tätä viestiä tulee paljon. Valitettavan usein tavalla tai toisella hauraat ihmiset läheisineen joutuvat taistelemaan heille lainsäädännöllisestikin kuuluvista palveluista. Kyse voi olla vaikkapa kehitysvammaisen pikkulapsen kuntoutussuunnitelman palveluista, vanhuksen kotipalveluista tai omaishoidon tuki-asioista jne. Tähän tulee saada muutos. Kaikista heikoimmassa tilanteessa olevat pitää saada koko maassa tasa-arvoiseen asemaan. Meidän on saatava järjestelmä ja palvelu jossa hauraimpien läheisineen ei tarvitse lähteä hakemaan ja taistelemaan heille kuuluvista palveluista.  

Kehitysvammaisten, vammautuneiden ja vaikeasti sairastavien kokemukset läheisineen vaihtelevat paljon. Usein tällaista kohdatessa koetaan kuitenkin paljon väsymystä, voimattomuutta ja elämän näköalattomuutta. Vähintä mitä yhteiskuntana voimme heille tarjota, on kunnioittava, tasavertainen ja luonteva kohtaaminen sekä yhdenmukaiset palvelut ja tuet läpi Suomen. Tämän puolesta haluan tehdä työtä.

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Miten tukea kestävällä tavalla lapsiperheitä


maanantaina 8. huhtikuuta 2019

Turvallisuuspolitiikasta asiapohjalta


perjantaina 29. maaliskuuta 2019

Mitä hallituspohjaa tulisi tavoitella?


maanantaina 11. maaliskuuta 2019

© 2019 Copyright Sami Pikkuaho