Lakiin kirjattava oikeus kieltäytyä elämän päättämisestä

Sami Pikkuaho - Julkaistu Kalevassa


Julkaistu: tiistaina 18. marraskuuta 2014


pieni kasi.JPGAbortti eli raskaudenkeskeytys on herkkä ja kipeä keskustelunaihe. Sen esiin nostaminen aiheuttaa monesti syyllistymistä ja voimakkaita tunteita. Näen kuitenkin, että asiasta on välttämätöntä käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua.

Erityisen ajankohtaiseksi aiheen tekee parhaillaan käynnissä oleva kansalaisaloite, jossa vaaditaan terveydenhuollon henkilökunnalle oikeutta kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella.


Syyt aborttiin ovat moninaisia. Ymmärrän ihmiselämän eri tilanteita ja niitä vakavia ongelmia, joita lasta odottavalla äidillä ja perheellä saattaa olla.  Näiden äitien ja perheiden sekä äidin kohdussa kasvavan ihmistaimen vuoksi olisikin tärkeää käydä keskustelua siitä, miten yhteiskunta voisi paremmin tukea vaikeuksissa olevia. Miten esimerkiksi voitaisiin mahdollistaa alkaneen elämän suojelu ja vahvistaa vanhemmuutta?

Suomessa tehdään vuosittain noin 10 000 aborttia. Monet niistä ovat myöhäisiä keskeytyksiä, joissa vauva on saattanut syntyä elävänä. On ymmärrettävää, että tällaisen kokeminen traumatisoi erityisesti niitä terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ovat joutuneet suorittamaan abortin vastoin omaa tahtoaan.

Terveydenhuollon henkilökunnalla ei Suomessa ole lakisääteistä oikeutta kieltäytyä suorittamasta aborttia eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella. Eettinen ristiriita raskaudenkeskeytysten ja elämän suojelun välillä on erityisen raskas työntekijöille, jotka vakaumuksensa perusteella kokevat toiminnallaan päättävänsä ihmiselämän. Jos työntekijä painostetaan toimimaan vastoin syvää vakaumustaan, hänen henkinen terveytensä vaarantuu.

Terveydenhuollon ammattilaisilla on lähes kaikissa Euroopan maissa lakisääteinen oikeus kieltäytyä osallistumasta aborttiin vakaumuksen perusteella. Tarvitsemme myös Suomeen lainsäädäntöä, joka poistaa vakaumukseen perustuvan syrjinnän ja takaa myös kätilöille ja gynekologeille vakaumuksesta riippumatta yhtäläiset oikeudet opiskeluun ja ammatin harjoittamiseen.

Kansalaisaloite-palvelussa kerätään parhaillaan nimiä aloitteeseen, jossa terveydenhuollon henkilökunnalle vaaditaan oikeutta kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella.  Aloitteessa on nyt yli 46 000 nimeä. Nimiä tarvitaan 50 000, jotta aloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Keräysaikaa on 23. marraskuuta 2014 asti.

Aloitteen allekirjoittamalla meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että yhdenvertaisuus toteutuu myös terveydenhuollon ammattilaisten kohdalla.

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Miten tukea kestävällä tavalla lapsiperheitä


maanantaina 8. huhtikuuta 2019

Turvallisuuspolitiikasta asiapohjalta


perjantaina 29. maaliskuuta 2019

Mitä hallituspohjaa tulisi tavoitella?


maanantaina 11. maaliskuuta 2019

© 2019 Copyright Sami Pikkuaho