Kanta tasa-arvoiseen avioliittolakiin on arvovalinta

Sami Pikkuaho


Julkaistu: perjantaina 4. lokakuuta 2013


Eduskunnan käsittelyyn on jätetty kansalaisaloite tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Esityksen tavoitteena on, että samaa sukupuolta olevilla pareilla olisi jatkossa oikeus solmia avioliitto. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi avioliittolakia, lakia rekisteröidystä parisuhteesta ja lakia transseksuaalisen sukupuolen vahvistamiseksi. En halua loukata kenenkään tunteita, mutta mielestäni on selkeästi todettava, että jos kansalaisaloitteessa ehdotetut muutokset toteutetaan, murretaan samalla perinteistä ja luonnonmukaista kristillistä avioliittokäsitystä vakavalla tavalla. Seuraukset olisivat kauaskantoiset.


Lasten ja nuorten, koko yhteiskunnan tulevaisuuden, näkökulmasta on kysymys erittäin tärkeästä asiasta. Ihmiset ovat tasa-arvoisia elivätpä he millaisessa parisuhteessa tahansa, mutta avioliiton tulisi säilyä instituutiona sille asetettuine tehtävineen miehen ja naisen välisenä liittona. Se luo luonnollisen perustan, niin että lapset voivat syntyä suhteeseen, jossa on isä ja äiti. Oikein toteutuessaan kristillinen avioliitto antaa lasten kasvulle ja kehitykselle turvallisen pohjan.

Jos lakialoite tulee päätettäväksi suureen saliin, kansanedustajat ovat vastuullisessa tilanteessa. Tämän päiväisen sanomalehti Kalevan kyselyn perusteella 65 kansanedustajaa kannattaa lakiehdotusta, 46 on vastaan, 43 ei kerro kantaansa ja 46:ta ei tavoitettu kyselyyn.

Lakialoitteen läpimeno ei näytä todennäköiseltä Kalevassa siteeratun politiikan tutkija Erkka Railon mukaan. Olen kyselyn tuloksista kuitenkin erittäin huolissani. Vasemmisto, vihreät ja ruotsalaiset ovat selkeästi lain muutoksen puolesta, perussuomalaiset, keskusta ja kristilliset selkeimmin vastaan. Näyttää siltä, että kokoomuksen edustajien kanta tulee olemaan ratkaisevassa asemassa. On myös paljon keskustan edustajia, jotka eivät ole vielä ilmaisseet kantaansa.

Nyt on aika rohkeasti tuoda keskusteluun ne vahvat perusteet, joilla turvataan yhteiskunnan moraalin kannalta merkittävä päätös pitäytyä perinteisessä avioliittokäsityksessä.  

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Miten tukea kestävällä tavalla lapsiperheitä


maanantaina 8. huhtikuuta 2019

Turvallisuuspolitiikasta asiapohjalta


perjantaina 29. maaliskuuta 2019

Mitä hallituspohjaa tulisi tavoitella?


maanantaina 11. maaliskuuta 2019

© 2019 Copyright Sami Pikkuaho