Osa 10. Kutsu kansanedustajaehdokkaaksi / Kuvia Samin elämästä - Avoin kirjoitussarja

Sami Pikkuaho


Julkaistu: maanantaina 13. huhtikuuta 2015


mina ja venni.jpegOlen kaksi kertaa aiemmin saanut pyynnön asettua ehdolle eduskuntavaaleissa. Sekä keskusta, että kokoomus on asialla lähestynyt. Kummallakaan kerralla se ei ole ollut elämäntilanteen takia mahdollista. Keväällä 2013 yrittäjistä koostuva porukka kokoontui pohtimaan seuraavien eduskuntavaalien ehdokasasettelua. Tämä oli johtanut siihen, että yksi yrittäjistä oli saanut tehtäväkseen kysyä suostumustani asettumaan keskustan ehdokkaaksi esivaaleihin ja sitä kautta ehdokkaaksi kevään 2015 eduskuntavaaleissa. Minua pyydettiin punnitsemaan pyyntöä vakavasti.

Kun aikaisemmilla kerroilla vaimoni kanssa olimme heti kättelyssä todenneet asian mahdottomaksi, päätimme nyt pohtia kysymystä perusteellisemmin. Käynnistyi prosessi, jonka aikana otin yhteyttä yli viiteenkymmeneen eri yhteyksistä tuntemaani henkilöön ja kysyin heidän mielipidettään. Esitin kolme kysymystä. Ensiksikin, olisiko minulla annettavaa valtakunnan politiikkaan? Toiseksi, onko realistisia läpimenomahdollisuuksia vaaleissa? Ja lisäksi, pitäisikö minun antaa suostumus tähän pyyntöön? Hämmästyin vastauksista; liki kaikki kannustivat voimakkaasti minua asettumaan ehdolle.


Moni kysyi vaimoni kantaa, ja se olikin minulle kaikkein ratkaisevin asia. Anna-Kaija pohti asiaa perusteellisesti. Hän otti yhteyttä mm. entisen kansanedustajan vaimoon kyselläkseen tältä kokemuksia kansanedustajan puolisona ja perheenäitinä perheen ja työn yhteensovittamisesta eri ilmiöineen. Monien keskustelujen jälkeen kysyin Anna-Kaijan näkemystä asiaan. Hänen vastauksensa oli selkeä ja minulle hieman yllättäväkin. Hän totesi minua tarvittavan Suomen lasten, nuorten ja perheiden tähden siellä, missä ihmisten arkea koskettavia päätöksiä valmistellaan ja tehdään. En olisi voinut missään tapauksessa antaa suostumustani, jos vaimoni ei varauksetta olisi tukenut sitä. Samalla tehtiin päätös, että yhdessä mennään toistamme tukien, vaikka mitä uusi asia sitten toisikaan eteemme. Päätöksen jälkeen oli rauhallinen ja päättäväinen olo. Tiedostimme ne erittäin merkitykselliset asiat, joiden puolesta lähdettiin liikkeelle.

Hankkeen alkuunpanijat olivat pohtineet, että minun on syytä panna kampanja ajoissa jalalle syystä, että olin tulossa vaaliin päivänpolitiikan ulkopuolelta. Näin ollen minua pyydettiin asettumaan ehdolle ja samoin kohta starttaamaan. Varhaisessa vaiheessa olimme keskustelleet myös asuinpaikkamme Vesalan kylän keskustan paikallisosaston toimijoiden kanssa. Paikallisosaston kokous kutsuttiin koolle Rekikylässä sijaitsevan Mammuttihirren toimistotiloihin. Mammutin toimitusjohtaja Vesa Nylander oli tukemassa valintaani esivaaliehdokkaaksi alusta lähtien. Hänet valittiin paikallisyhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi. Kokouksessa 10.4.2013 paikallisyhdistys esitti yksimielisesti keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirille, että minut valittaisiin ehdokkaaksi syksyllä 2014 pidettäviin esivaaleihin. Uutinen julkaistiin Suomenmaa-lehdessä. Olimme paikallisosaston toimesta yhteydessä piiriin heti aluksi ja saimme tarvittavan informaation valmistautumisesta esivaaleihin.

Hankkeen energinen tukiryhmä alkoi muodostua nopeasti. Se järjesti kampanjan avaustilaisuuden Vesalan koulukeskuksessa toukokuussa 2014. Olin kovin hämmästynyt, kun paikalle saapui liki sata ihmistä eri puolilta maakuntaa. Nousi tekemisen meininki. Tilaisuus oli hyvä lähtölaukaus vaalityölle. Kesä meni kuitenkin rauhallisesti asiaa kypsytellessä ja suunnitelmaa muovatessa.

Syksyn mittaan aktivoiduin kirjoittelemaan blogia kotisivuillani. Olin myös aktiivinen keskustelemaan ja ottamaan yhteyksiä moniin tahoihin. Minulle alkoi hahmottumaan vaalityön toimintakenttä. Kampanja sai merkittävän vahvistuksen jo alkumetreillä kun mukaan tuli asiaan vihkiytynyt yrittäjä Jani Pitkänen. Hänestä tulikin käytännön toimien organisaattori ja kampanjan moottori. Kampanjaryhmä kokoontui päättämään keskeisistä teemoista, jotka nostettaisiin kampanjan kärkeen. Pääsanomaksi nimettiin ”parempi arki”, ja tavoite oli saada vaaleissa läpi perhekansanedustaja. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin teemat nostettiin siten keskeisimmiksi. Yrittäjyys ja työpaikkojen lisääminen oli myös vahvasti esillä pidettävä asia.

Paremman arjen tupailtoja alettiin viemään kalentereihin aktiivisesti vuoden 2014 alusta. Paikkoja oli helppo löytää, ja niitä pyydettiin eri paikkakunnille. Ihmisiä tuli tilaisuuksiin mukavasti, vaikka politiikan puhuminen puolitoista vuotta ennen vaaleja voi olla haasteellistakin. Politiikka on kuitenkin mielestäni osa yhteiskuntaa, ja on se elämän osa-alue. Jouduin monesti toteamaan, että jotkut vaan eivät tunne politiikkaa omaksi lajikseen. Minusta siihen tunteeseen on suotava ihmisille vapaa oikeus, toisin sanoen oikeus tuntea olevansa etäällä yhteisten asioiden hoitamisesta. Sama periaate pätee luonnollisesti myös toisin päin: tulee olla oikeus tulla mukaan yhteiseen vaikuttamiseen milloin vain ja minkä oikeaksi ja hyväksi tunnetun asian edestä tahansa. Se on kertakaikkiaan yksilön perusoikeus. Tässä kampanjassa oli hyvä syy lähteä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Jotkut poliitikot ovat kysyneet, miten parempi arki -kampanjassa on niin paljon politiikan ulkopuolelta tulevia ihmisiä. Sitä on jopa paheksuttu. Olen pannut merkille, että yhteiskunnassamme on valtavasti ihmisiä, ihan tässä lähellä ja tuntemiamme ihmisiä, jotka odottavat kipinää, joka sytyttäisi halun osallistua ja vaikuttaa, kipinää, joka palauttaisi luottamuksen. Eivät he ole ulkopuolisia. Ajatus ulkopuolisuudesta on mielestäni omituinen.

Kohtasin eräässä kampanjamme tilaisuudessa nuoren miehen. Hän oli tullut tilaisuuteen kaverin houkuttelemana, ja hän saattoi vaikuttaa ulkopuoliselta. Mutta tuossa tilaisuudessa syttyikin kipinä! Osallistumisen ja vaikuttamisen kipinä. Toivotin tervetulleeksi yhteiseen hankkeeseen. Pääset vaikuttamaan! Näin lupasin. Jos se minusta on kiinni, tuon lupauksen haluan toteuttaa.

Miten voimme vaikuttaa? Miten voimme tarjota ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa? Täytyy luoda aito mahdollisuus asettua niiden asioiden taakse, jotka tuntuvat omilta ja oikeilta. Täytyy antaa mahdollisuus itse nostaa tärkeitä asioita esille. Tai asettua tukemaan jota kuta, joka tuntuu sopivalta ajamaan omia ajatuksia ja ihanteita. Toisenlaiset ratkaisut tukahduttavat juuri syttyneet kipinät. Se olisi surullista.

---

Kampanjassa oli paljon myös yrittäjiä, ja ideoita oli yllin kyllin. Yksi idea oli yhdistää politiikkaa jonkun harrasteen kanssa. Formula Centerissä järjestettiin tapahtumailta nuorille, johon saapui 80 osallistujaa. Aluksi oli muutama politiikkaan liittyvä puheenvuoro, ja sitten ajettiin leikkimielinen kisa karting-autoilla. Illan satona saatiin paljon todella hyvää palautetta.

Kiersin kenttää aktiivisesti. Kampanjan aikana järjestettiin yli 30 erilaista tilaisuutta eri puolilla maakuntaa. Tupailloissa ihmiset käyttivät paljon puheenvuoroja, ja kampanjan teemat koettiin oikeiksi ja ajankohtaiseksi. Kirjasin satoja sivuja muistiinpanoja ihmisten puheenvuoroista. Niistä alkoi muodostumaan selkeä ohjelma paremman arjen kampanjan pohjaksi. Tunsin, kuinka motivoivaa on ihmisten kuunteleminen ja kokemuspohjainen asioiden työstäminen.

Kampanjan yllättävästä käänteestä kerron seuraavassa osassa.

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Miten tukea kestävällä tavalla lapsiperheitä


maanantaina 8. huhtikuuta 2019

Turvallisuuspolitiikasta asiapohjalta


perjantaina 29. maaliskuuta 2019

Mitä hallituspohjaa tulisi tavoitella?


maanantaina 11. maaliskuuta 2019

© 2019 Copyright Sami Pikkuaho