Jaatko kanssani samat arvot?

Sami Pikkuaho


Julkaistu: lauantaina 3. tammikuuta 2015


kotisovalla2.jpgVaalikampanjat aktivoituvat. Huhtikuun 19 päivänä on eduskuntavaalit. Puolueet kertovat omat tavoitteensa, samoin jokainen ehdokas tuo esiin ne keskeiset asiat, joiden puolesta on valmis tekemään työtä tullessaan valituksi. Maamme huolestuttava taloudellinen tilanne luo näissä vaaleissa erityisen haasteen. Suuriin vaalilupauksiin hyvän jakamisessa ei ole varaa, se on tosiasia joka on välttämätöntä muistaa.


Ehdokkaan taustalla, persoonalla ja ominaisuuksilla on varmasti vahva vaikutus jokaisen äänestyspäätökseen. Ehdokkaan elämäntilanne, ikä, koulutus, työkokemus ja tapa toimia on asioita joita ainakin itse on aikaisemmin vaaleissa äänestyspäätöstä tehdessään puntaroinut. Ehdokkaan korostamilla arvoilla ja teemoilla on myös iso merkitys. Tätä peilataan siihen, mitä itse arvostaa ja haluaa asioiden hoidossa ja lainsäädännössä edistää.

Olen kampanjoinut tukiryhmäni kanssa jo pitempään Paremman arjen puolesta.

Parempi arki rakentuu erilaisista asioista ja on laaja käsite. Suurperheen isänä, sairaanhoitajana ja yrittäjänä nostan esille kolme keskeistä teemaa:

1. Tärkeimpänä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi - ikääntyviä unohtamatta. Kaikessa päätöksenteossa tulee tarkastella niiden vaikutusta lasten ja nuorten elämään nyt ja tulevaisuudessa. Perheitä tulee vahvistaa ja tukea yhteiskunnan perussoluna tärkeässä tehtävässään. Perheillä tulee olla oikeus päättää kotona tapahtuvasta lastenhoidosta ja sitä tulee yhteiskunnan tukea ja arvostaa. Perheillä tulee olla mahdollisuus yhteiskunnan apuun tiukoissa arjen tilanteissa. Kodinhoitajat tulee saada takaisin kunnalliseksi palveluksi.

Perheiden tukemisessa on paljon tehtävää ja tehtävissä uuden eduskunnan aloittaessa työnsä. Tähän tehtävät satsaukset tulevat säästöinä lastensuojelukustannuksissa.

Jokainen ihminen ansaitsee arvokkaan vanhuuden. Sen turvaamiseksi tarvitaan riittävät resurssit ja vaihtoehtoisia asumis- ja hoitomahdollisuuksia.

2. Yrittäjyyden edellytyksiä ja uusia työpaikkoja. Suomi nousee yrittäjyyden kautta. Yrityksille tarvitaan parempia toimintaedellytyksiä. Kilpailukykyä tulee parantaa yritysverotusta uudistamalla, mahdollistamalla paikallinen sopiminen ja purkamalla säätelyä ja byrokratiaa. Uuden yrityksen perustaminen tulee saada helpoksi.

Suomessa on liki 400 000 työtöntä, näistä nuoria on noin 20%. Tämän kansallisen suurongelman purkamiseksi tulee tehdä kaikki voitava. Työllistäminen pitää saada joustavammaksi ja työn tekeminen kannattavaksi vaikka se olisi osa-aikaista työtä. Varsinkin nuorten työllistämistä tulee yhteiskunnan tukea. Työttömyysturvan pitää olla työnhakuun kannustavaa.

3. Kestävät arvot yhteiskunnan perustana. Sellaisia ovat koti, uskonto ja isänmaa. Näiden paljon sisältävien arvojen varaan on hyvä rakentaa Suomen tulevaisuutta jatkossakin. Kestävät arvot eivät tarkoita taantumusta vaan turvallisuutta ja kestävyyttä. Modernissa yhteiskunnassa tarvitaan luonnollisen avioliiton ja kodin kunnioitusta perheen perustana, kristillisiä perusarvoja ja uskonnon vapautta sekä isänmaallisuuden vaalimista.

Näitä tärkeitä asioita ei mielestäni pidetä riittävästi esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Olen valmis tekemään rakentavaa, rohkeaa ja määrätietoista työtä näiden minulle läheisten ja tärkeiden asioiden puolesta.

Jos koet asiat sinua lähellä oleviksi, anna rohkeasti tukesi kampanjallemme. Tule mukaan yhteiseen työhön paremman arjen puolesta. Lupaan tehdä parhaani, että voit vaikuttaa.

Terveisin,

Sami


Viimeisimmät blogikirjoitukset

Miten tukea kestävällä tavalla lapsiperheitä


maanantaina 8. huhtikuuta 2019

Turvallisuuspolitiikasta asiapohjalta


perjantaina 29. maaliskuuta 2019

Mitä hallituspohjaa tulisi tavoitella?


maanantaina 11. maaliskuuta 2019

© 2019 Copyright Sami Pikkuaho