Menoissa on kyettävä priorisoimaan

Sami Pikkuaho


Julkaistu: maanantaina 4. helmikuuta 2019


IMG_2669.jpgVm:n virkamiesraportti on tylyä luettavaa. 2018 Suomen valtio teki ylijäämää, eikä velkaa otettu enää lisää. Tähän on päästy menokurilla, talouskasvulla ja työllisyyden nousulla. Suomalaisia kuitenkin eläköityy kiihtyvää tahtia, joten kestävyysvaje kasvaa. Tilannetta vaikeuttaa pitkällä juoksulla se, että syntyvyys laskee. Meidän julkinen talous on edelleen kansantalouden kantokykyyn nähden liian suuri. Tämä tarkoittaa ensi vaalikaudella tiukkaa menokuria, jotta voimme ylipäätään selvitä. Vaihtoehtoja siihen, että voisimme säilyttää hyvinvointivaltiomme olennaiset rakenteet, on kolme: 1. Nostetaan veroja. 2. Leikataan kuluja. 3. Vauhditetaan talouskasvua niin, että talouteen syntyy 100 000 uutta työpaikkaa ja työllisyysaste nousee 75 %:iin.


Veroasteemme on jo nyt niin korkea, että verojen lisääminen voi johtaa talouden sakkaamiseen, mistä seuraa vielä suurempia ongelmia. Negatiivinen kierre olisi valmis. Erityisen vahingollista olisi tuloverotuksen kiristäminen. Tästä ekonomistit ovat yksimielisiä. Jäljelle jää kiinteistöverojen, ympäristöverojen ja kulutusverokantojen nosto. Jälkimmäinen rokottaa erityisesti pienituloisia, koska ruokaa ja lääkkeitä on kaikkien ostettava.

Kulujen leikkaaminen on haasteellista, mutta sitäkin on tehtävä, koska erityisesti tuloveron korotusten tie on kuljettu loppuun. Ympäristöveroilla ei voida kaikkea kattaa ja niitäkään ei saisi kohdistaa niin, että ne haittaavat työllisyyttä. Ruoan alv:n nostaminen rokottaisi eniten pienituloisia, en kannata. Julkisia menoja voidaan hillitä viemällä sote-uudistus loppuun. Maakuntauudistusta on saatava maaliin ja sitä on edelleen kehitettävä, jotta kuluja voidaan karsia. Ikäluokkien supistuessa yliopistoja ja ammattikorkeakouluja on voitava yhdistää ja saada näin aikaan säästöjä. Vastuulliseen politiikkaan kuuluu myös kipeitä ratkaisuja.

Keskusta lupasi noin miljardin menonlisäykset vaaliristeilyllään lapsilisiin, perhevapaauudistukseen ja kotihoidontukeen sekä takuueläkkeisiin. Lisäksi Keskusta yhtyi vasemmiston näkemykseen vaatien hoitajamitoituksen nostamisesta 0,7 %:iin, josta kaiken lisäksi ei olisi vielä mitään takeita hoidon laadun parantumisesta. Hintalappu on 200 – 250 miljoonaa euroa vuodessa. Samaa hurjaa kokoluokkaa ovat demarien lupaukset. Valtiovarainministeriön tänään julkistamien tietojen valossa ei voi muuta todeta kuin se, että nyt Keskusta ja demarit yrittävät ostaa äänet täysin katteettomilla lupauksilla.

Voidaanko perheistä pitää ylipäätään huolta tulevalla vaalikaudella? Kyllä. Mutta nyt on realistista todeta, että kun perhevapaauudistus tehdään, siitä ei voi tulla satojen miljoonien lisäkuluja. Perhevapaauudistuksessa on huomioitava kaikenlaiset perheet ja perheiden riittävä valinnanvapaus tulee turvata. Joskus on kuitenkin se tilanne, että lapsen etu ajaa vanhempien valinnan edelle. Näin on esimerkiksi tilanteissa, joissa lapsella ei ole hyvä olla kotona esimerkiksi vanhempien alkoholiongelman tai sairauksien vuoksi. Siksikin on tärkeää, että lapsi pääsee varhaiskasvatuksen piiriin ja on tasavertaisessa asemassa muiden saman ikäisten kanssa.

Meidän on jatkettava määrätietoisesti työmarkkinoiden uudistuksia ja lisätä paikallista sopimista. Työpaikkoja tulee lisää, kun työehdoista sopiminen siirretään työpaikkatasolle. Minimityöehdot tulee säätää lailla. Ihmisten halua ottaa vastuuta omasta toimeentulosta tulee edelleen vahvistaa. Kansalaispalkka ei ole tähän oikea, vaan väärä vastaus. Yrittäjyyden esteitä on raivattava turhia normeja purkamalla. Kukoistava yrittäjyys on ihan kaikkien etu ja se on ehdoton edellytys sille, että meillä ylipäätään voidaan pitää yllä julkista sektoria.

Hyvä äänestäjä! Nyt kannattaa punnita vaalilupauksia. Jakovaraa ei ole ja jakovaara uhkaa. Kokoomuksessa luotamme edelleen Suomeen ja suomalaisiin. Uskomme, että ihmisen vastuuta lisäämällä saamme talouden kukoistamaan ja näin voimme turvata hyvinvointivaltiomme. Siihen kuuluu luovuttamattomana se, että pidämme kaikki mukana ja huolehdimme niistä lähimmäisistämme, jotka eivät selviä omin voimin. Näiden asioiden eteen olen valmis uurastamaan eduskunnassa.

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Sairaanhoitajien osaaminen käyttöön


lauantaina 9. helmikuuta 2019

Menoissa on kyettävä priorisoimaan


maanantaina 4. helmikuuta 2019

Politikointia vanhuksilla


lauantaina 2. helmikuuta 2019

© 2019 Copyright Sami Pikkuaho