Työttömyys ja tehottomuus ovat yhteiskuntamme keskeisimpiä ongelmia

Sami Pikkuaho


Julkaistu: sunnuntaina 29. maaliskuuta 2015


Työttömyys, irtisanomiset, lomautukset ja velkaantuminen ovat termejä, joiden yleistyminen viestii epävarmuudesta ja aiheuttaa useille meistä huolta tulevaisuudesta. Samanaikaisesti puhutaan väestön ikääntymisestä ja sen tuomista haasteista. Toisaalta rahaa ei ole palkata työntekijöitä tehtäviin, joiden määrä kasvaa suuresti lähivuosina ja toisaalta ei ole tarjolla töitä työttömille.

Nyt on menossa seitsemäs vuosi, kun valtiovelka kasvaa voimakkaasti, eikä taittumista ole näköpiirissä, päinvastoin vauhti kiihtyy. Velkaantumisen taustalla ei ole minkään ongelmia ratkaisevan muutoksen rahoitus vaan yli varojen eläminen. Sen rahoitus velalla on nykyisessä tilanteessa vastuutonta. Euroopassa on varoittavia esimerkkejä valtioista, joissa on rakennettu uutta hyvinvointia vanhan päälle, mutta unohdettu julkisen sektorin varojen rajallisuus.


Nyt on keskityttävä ratkaisemaan Suomen todellisia ongelmia, ei keplottelemaan muutamaa vuotta eteenpäin. Tuloverotuksen kiristäminen ja syömävelan otto ovat nykytilanteessa täsmälleen yhtä vastuuttomia toimenpiteitä, eivätkä ratkaise ongelmiamme laisinkaan. Yhteiskuntamme suurimpia ongelmia ovat tehottomuus ja suuri työttömyys, joiden ratkaiseminen tulee olla keskeisimpiä tavoitteita tulevina vuosina. Työttömien määrä Suomessa on n. 270000, mikä on 10,1% työvoimasta. Kunnittain työttömyys vaihtelee 3%:sta 23%:iin, mikä osoittaa, ettei työpaikat ja työttömät jakaudu alueellisesti tasaisesti.

Suomessa työskentelevien ulkomaalaisten osuus on kasvanut tasaisesti 2000-luvulla. Rakennusalalla työskentelevistä yli viidennes on ulkomaalaisia (Uudellamaalla 1/3). Meidän suuren työttömyyden ongelma ei todellakaan ole ainoastaan työpaikkojen puuttuminen, vaan samanaikaisesti alueellisena ongelmana on ollut työvoimapula, jota on korjattu ulkomaalaisella työvoimalla. Uusien työpaikkojen syntymisellä ei välttämättä vaikuteta paljoakaan työttömyyslukuihin, jos työttömiä ei saada aktiiviseksi. Meidän pitää kannustaa työllistymiseen, työntekoon, työkunnon säilyttämiseen ja yrittäjyyteen.

Julkisen sektorin kulujen karsiminen tulee olla myös keskeisiä tavoitteita.  Leikkauksia suunniteltaessa tulisi tarkastella kaikkia osa-alueita eikä etsiä säästökohteita ainoastaan ”naapurin” tontilta.

Jokaisella on osuutensa ja vastuunsa saada Suomen talous ja hyvinvointi kestävälle pohjalle. Tätä kehitystä pitää valtion ohjata ja johtaa selkeästi omilla toimillaan.

  

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Miten tukea kestävällä tavalla lapsiperheitä


maanantaina 8. huhtikuuta 2019

Turvallisuuspolitiikasta asiapohjalta


perjantaina 29. maaliskuuta 2019

Mitä hallituspohjaa tulisi tavoitella?


maanantaina 11. maaliskuuta 2019

© 2019 Copyright Sami Pikkuaho