Tämä isku tuntuu

Sami Pikkuaho


Julkaistu: lauantaina 31. elokuuta 2013


Lapsiperheitä on lyöty nyt kipeästi. Hallitus on päättänyt osittaa kotihoidontuen perheen isän ja äidin kesken niin, että jos toinen vanhemmista ei käytä omaa puolikastaan, se menetetään. Samalla hallitus ilmoitti rajoittavansa lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta. Nämä iskut kohdistuvat ennen kaikkea lapsiin ja äiteihin. Nyt unohdetaan ne, joiden tukeminen olisi hyvinvointivaltion kannalta äärimmäisen tärkeää.


Hallitus hakee päätöksillään taloudellisia säästöjä. On selvää, että taloudelliset vaikutukset näkyvät niin perheiden kuin valtionkin taloudessa, mutta ikävällä tavalla. Kotihoidontuen ja päivähoito-oikeuden muutoksilla on kauaskantoiset seuraukset.  Yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että perheet voivat hyvin ja luottavat tulevaisuuteen. Nyt perheiden tulevaisuudenuskoa syödään vauhdilla.

Mitä perheiltä viedään seuraavaksi? Tätä kysytään nyt monessa kodissa hätääntyneenä. Hallitus perustelee kotihoidontuen jakamista isän ja äidin kesken sillä, että jakaminen kannustaa isiä käyttämään osan tuesta. Nykyisin kotihoidontuen saajista on äitejä 96 prosenttia. Isien osallistuminen lastenhoitoon on erityisen tärkeää, mutta monesti se ei ole mahdollista niin, että isä jäisi työelämästä kotiin. Tämän vuoksi perheen toinen puolikas hoitovapaasta jää tulevaisuudessa usein käyttämättä ja lapset hoidetaan yhteiskunnalle kalliimmalla tavalla päivähoidossa.

On myös paljon niitä äitejä, jotka syystä tai toisesta hoitavat jatkossakin lapsensa kotona, nyt vain ilman kotihoidontuen toista puolikasta.  Tätä päätöksellä varmasti tavoitellaankin. Tämä tarkoittaa sitä, että perheiden tulot heikentyvät entisestään. Epävarmuus kasvaa juuri silloin kun hallitukselta olisi tarvittu rohkaisevia näkymiä ja merkittäviä satsauksia muun muassa työllisyystilanteen korjaamiseksi.

Myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen on lasten etua leikkaava päätös. Jokaisella lapsella tulisi olla oikeus päivähoitoon vanhempiensa valitsemalla tavalla. Usein sillä on lapsen turvallisen kehityksen kannalta iso merkitys. Nyt sitä heikennetään.

Kaikissa lapsia koskevissa toimissa tulisi YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti ottaa ensisijaisesti huomioon lapsen etu. Nyt tarvitaan rakentavia, mutta päättäväisiä toimia hallituksen suunnitelmien muuttamiseksi.

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Oulusta ykkönen


tiistaina 2. lokakuuta 2018

Lapsivihamielinen perheenisä?


tiistaina 15. toukokuuta 2018

Vastuullisuutta lupasimme - nyt sitä kysytään!


sunnuntaina 10. joulukuuta 2017

© 2017 Copyright Sami Pikkuaho