Vastuullisuutta lupasimme - nyt sitä kysytään!

Sami Pikkuaho


Julkaistu: sunnuntaina 10. joulukuuta 2017


IMG_1057.jpgMaanantaina 11.12.2017 Oulun kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2018 talousarviosta. Se on kaupunginjohtajan ja johtavien viranhaltijoiden tekemä esitys tuloista ja menoista. Kaikkien ryhmien hyväksymien pelisääntöjen mukaisesti, eri poliittiset ryhmät ja valtuutetut ovat tuoneet muutosesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Ne on hallituksessa käsitelty ja viety eteenpäin valtuuston päätettäväksi. Olen esittänyt, yhdessä kokoomuksen ryhmän kanssa, talousarvion käsittelyn aikana vakavan huoleni siitä, että se on edelleen kaupungin taloudelliseen tilanteeseen nähden kestämätön. Oulu velkaantuu lisää tällä talousarviolla 95 miljoonaa euroa. Siis ensi vuonna uutta velkaa otetaan kulujen kattamiseksi liki 100 miljoonaa! On ollut vaikea sopeutua tähän puolueiden sopimaan kompromissiin. Sen olen kuitenkin tehnyt, nyt ei voi muuta.


Tämä yhdessä sovittu järjestys ei ole kaikille käynyt. 27.11.2017 pidettyyn valtuustoon, johon siis tuotiin tuo yhdessä valmisteltu esitys muutoksineen, tekivät yllättäen useammat valtuutetut muutamista poliittisista ryhmistä talousarviota kasvattavia esityksiä. Ne tulivat siis täysin ”puskista”. Esityksissä on varmasti mukavia asioita, jotka ovat sinänsä kannatettavia, mutta tässä taloustilanteessa mahdottomia toteuttaa. Kiusaus olisi suuri tehdä itsekin äänestäjiä hiveleviä esityksiä, keksisin niitä äkkiä kymmenittäin. Vastuullisuus velvoittaa kuitenkin toisin toimimaan.

Hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtajana ymmärrän mielestäni inhimilliset näkökulmat päätöksenteossa. Kannatan hyvinvoinnin lisäämistä muun muassa lapsiperheiden kotipalvelua kehittämällä. Sitä pitää joustavoittaa ja kynnystä sen saamiseksi madaltaa. Kysymys on ennaltaehkäisevästä avusta. Samoin haluan edistää vanhusten kotihoidon kehittämistä ja sen saatavuuden helpottamista. Näin saamme varmasti jatkossa kustannuksia pienennettyä. En kuitenkaan kannata tässä taloustilanteessa yksiselitteistä omavastuuosuuden poistamista kummastakaan palvelusta. Jos tulee tilanne, jossa esim. perheessä taloudellinen kantokyky ei riitä omavastuuosuuden hoitamiseen, luonnollisesti palvelu ei saa jäädä siitä kiinni. Sellaisiin tilanteisiin tulee pystyä reagoimaan.

Koulukeskustelu käy myös kuumana. Salonpään osalta on tulossa myös yllättävä koulun rakentamisesitys. Itse olen tuonut keskusteluun huolen sisäilmaongelmiin riittämättömästä reagoinnista. Mielestäni Salonpäähän tarvitaan nopeasti väliaikaiset ja terveelliset moduulikoulutilat. Nopeasti toimimalla ne saataisiin jo seuraavalle syyslukukaudelle. Uuden koulu rakentamiseen voidaan ottaa kantaa vasta palveluverkkoselvityksen valmistuttua alkuvuodesta 2018. Tässä talousarviokokouksessa ei ole aika tehdä asiasta hätäistä ratkaisua ilman selvitystietoja.

Olen lähtenyt kuntapolitiikkaan mukaan luvaten kantaa vastuuta tulevista sukupolvista. Olen luvannut olla tasapuolinen ja tehdä päätöksiä tosiasioihin perustuen. Lupasin myös olla suosimatta mitään ryhmää tai aluetta toisten kustannuksella. Mielestäni se tarkoittaa päätöksentekoa koko kaupungin yhteistä etua tavoitellen. Vastuullisesti.

Siinä seison, muuta en voi.


Sami Pikkuaho

Kaupunginvaltuutettu

Hyvinvointilautakunnan varapj.

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Miten tukea kestävällä tavalla lapsiperheitä


maanantaina 8. huhtikuuta 2019

Turvallisuuspolitiikasta asiapohjalta


perjantaina 29. maaliskuuta 2019

Mitä hallituspohjaa tulisi tavoitella?


maanantaina 11. maaliskuuta 2019

© 2019 Copyright Sami Pikkuaho